HomeBehandelingenManuele therapie bij kinderen

Manuele therapie bij kinderen

Pasgeboren baby’s kunnen door verschillende factoren een voorkeurshouding ontwikkelen. Niet zelden is de oorzaak hiervan een functiestoornis in de nek van een kindje. Dit wil zeggen dat de bovenste nekwervels in het nekje van een baby niet goed bewegen, waardoor een kindje minder goed naar 1 kant kan draaien met het hoofd.

Manuele therapie bij kinderen is altijd een omstreden onderwerp geweest. In samenwerking met de universiteit van Maastricht (Prof. Dr. R.A. de Bie) en de universiteit van Nijmegen (Prof. Dr. M.W.G. Nijhuis) heeft het EWMM daarom een beschrijvend onderzoek uitgevoerd waarbij een groot aantal kindjes in de behandeling gevolgd werden. Ouders merkten de volgende symptomen op voordat er behandeling plaatsvond:

Saedt E, Woude van der BH, Nijhuis-van der Sanden MW, de Bie RA. Characteristics of Asymmetric Infants Reported by Parents and Manual Therapists – The possible value of manual therapy in infants with positional preference. 2015

Ook niet soepel verlopende borstvoeding in combinatie met 1 of meerdere van bovenstaande symptomen kan een belangrijke aanwijzing voor een hoogcervicale functiestoornis zijn. Vanzelfsprekend zijn nooit altijd al deze symptomen aanwezig, maar als ouders meerdere van deze symptomen noemen, zou er gedacht kunnen worden aan een hoogcervicale functiestoornis. De reguliere behandeling van een voorkeurshouding is kinderfysiotherapie, maar in de praktijk blijkt dat een bepaald percentage persisteert na een aantal behandelingen kinderfysiotherapie. Als het probleem ligt in een artrogene beperking, dan herstelt dit niet vanzelf. Op het moment dat een kindje gaat zitten of lopen, zal de functiestoornis weliswaar minder opvallen, maar er blijft een kans bestaan op een vertraagde motorische ontwikkeling. Ook kan er een lichte scheefstand van het hoofd blijven bestaan op latere leeftijd, met mogelijke gevolgen zoals hoofdpijn en duizeligheid, maar zelfs ook thoracale klachten.

Behandeling van deze problematiek is zeer effectief middels manuele therapie. De behandeling bestaat uit zachte technieken en dus niet (!) uit manipulaties zoals vaak gedacht wordt. Binnen het Nederlandse register van kinder–manueeltherapeuten zijn de afgelopen 12 jaar na meer dan 300.000 behandelingen bij zuigelingen geen negatieve bijwerkingen opgetreden. Ook bij bovenstaand onderzoek onder 261 behandelde zuigelingen werden geen nadelige effecten geconstateerd en beschreven ouders een symptoomreductie van 89%!
Gemiddeld genomen zijn er tussen de 3 en 4 behandelingen nodig om een hoogcervicale functiestoornis te verhelpen.
Behandeling valt onder fysiotherapie en wordt vanzelfsprekend voor kinderen vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor meer informatie kunt u kijken op EWMM European Workgroup for Manual Medicine