Klachtenregeling

Klachtenregeling

We doen er alles aan om klachten te voorkomen.

Als u toch, om wat voor reden dan ook, ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met de betrokkene(n). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag samen naar een oplossing. Bent u hier alsnog niet tevreden over, dan kunt u een klacht indienen. In de wachtkamer van onze praktijk vindt u een folder waar de klachtenprocedure duidelijk staat beschreven.

Mocht u er na een gesprek met de praktijk er niet uitkomen, dan zijn we aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF.